Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) danner rammen om et fælleskommunalt samarbejde om forhandling af samt tilsyn med overholdelse af databehandleraftaler. 

Som led i dette samarbejde har DBS udarbejdet en skabelon til databehandleraftale, der udfylder Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser. På denne side findes skabelon og vejledning.