Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) fører tilsyn med medlemskommunernes databehandleraftaler, forhandler databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne og foretager risikovurderinger af databehandlingerne. Alle kommuner i Danmark kan melde sig ind i foreningen.

Den konkrete ramme for samarbejde og delegation af opgaver mellem kommune og DBS beror på en tilslutningsaftale, som alle vores medlemskommuner har indgået med DBS.

Se tilslutningsaftalen her (pdf).

Sekretariatet udspringer af et partnerskab om informationssikkerhed, hvor KL og 43 kommuner har samarbejdet om at finde løsninger og udnytte hinandens kompetencer i indsatsen for informationssikkerhed i kommunerne. Oprettelse af et fælleskommunalt samarbejde i forhold til arbejdet med databehandleraftaler var en af indsatserne i partnerskabet.

Du kan læse mere om foreningen i vores vedtægter (pdf).