Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) har til formål at føre tilsyn med medlemskommunernes databehandleraftaler. Alle kommuner i Danmark kan melde sig ind i foreningen.

Det er endvidere et formål på sigt at skulle forhandle databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne og foretage risikovurderinger af databehandlingerne. 

Sekretariatet udspringer af et partnerskab om informationssikkerhed, hvor KL og 43 kommuner har samarbejdet om at finde løsninger og udnytte hinandens kompetencer i indsatsen for informationssikkerhed i kommunerne. Oprettelse af et fælleskommunalt samarbejde i forhold til arbejdet med databehandleraftaler var en af indsatserne i partnerskabet.

Du kan læse mere om foreningen i vores vedtægter.